پتروشیمی زاگرس
         خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه
براساس استانداردهای ISO 10002:2014، ISO 9001:2015، ISO 10004:2012 ،ISO 14001:2015، ISO 45001:2018، ISO 50001:2011، HSE-MS
شرکت پتروشیمی زاگرس، در راستای افزایش سودآوری، توان رقابتی و حفظ جایگاه برتر خود در تولید متانول  با بهره گیری از نظام های نوین مدیریت، اقدام به استقرار سیستم مدیریت یکپارچه نموده ، که توسعه پایدار و بهبود مستمر، تکیه بر کارکنان متخصص و کارآمد، ارتقاء بهره وری ، کسب رضایت مشتریان، حذف یا کاهش ریسک انواع خطرها، سلامت کارکنان و حفظ محیط زیست توام با افزایش  مسئولیت پذیری  اجتماعی سازمان از اصول اساسی این سیستم است. 
اهداف اساسی و زیربنایی شرکت عبارتند از:
  1. ارتقاء سطح رضایت مشتریان از طریق حفظ  و بهبود  کیفیت  وکمیت محصول تولیدی و رسیدگی نظام‌مند به  شکایات مشتریان
  2. تعهد مشاوره و مشارکت کارکنان و آموزش مستمر و اثربخش به منظور ارتقاء سطح شایستگی  پرسنل، با بکارگیری خلاقیت و نوآوری کارکنان و  حمایت از پژوهش های علمی و کاربردی
  3. رعایت کلیه قوانین ، مقررات  و الزامات حاکم بر فعالیت های شرکت  ضمن گسترش تعامل سازنده با همه طرف های ذینفع، به منظور جلب و ارتقا ءسطح رضایتمندی آنان
  4. بهبود مستمر در فرآیندها با بکارگیری فناوری های پیشرفته به منظور افزایش ارزش افزوده  فرآیندهای تولیدی و پشتیبانی
  5. ایجاد محیط کاری ایمن و سالم با بکارگیری مدیریت تغییرات و شناسایی، ارزیابی و اقدام به منظور حذف و یا کاهش ریسک‌ها و خطرات ایمنی و بهداشت 
  6. بهبود مداوم در جهت حذف و یا کاهش آلاینده‌های زیست محیطی و مدیریت پسماند، به منظور صیانت از محیط زیست و مدیریت انرژی
  7. بهبود مستمر در فرآیند ثبت، تحقیق و بررسی رویدادها، به منظور کاهش و یا پیشگیری از وقوع بیمارهای‌های شغلی و آسیب‌ها
  8. بهبود فرآیند مدیریت بحران به منظور حصول اطمینان از عملکرد دقیق و مناسب افراد و تجهیزات در شرایط اضطراری
  9. بهبود مداوم عملکرد و انرژی با ایجاد چارچوبی برای تعیین و بازنگری اهداف کلان و خرد انرژی و حصول اطمینان از در دسترس بودن منابع و اطلاعات لازم برای دستیابی به اهداف
  10. پشتیبانی از تأمین محصولات و خدمات دارای کارایی انرژی بیشتر در جهت بهبود عملکرد انرژی