پتروشیمی زاگرس
بهداشت : انسان سالم در محيط كار سالم
رشد و سلامت بدن با تغذیه سالم ارتباط مستقیم دارد. تغذیه نه تنها بر رشد جسمی و ظاهر انسان تأثیر می گذارد، بلکه بر نحوه احساس و برداشت ما از محیط، خلق و خو و رفتار ما نیز موثر است. اهمیت وجود برخی مواد مغذی برای بدن به ویژه ویتامین ها، مواد معدنی و پروتئین ها، آن اندازه ضروری است که در تغذیه و سلامت سلول های مغز دخالت دارند و بر این اساس می توان با استفاده از تغذیه مناسب، از بروز برخی نارسایی های عصبی و روانی انسان، پیشگیری کرد.
تغذیه کامل و کافی، باعث شادابی و تندرستی می شود، بر طول عمر مفید انسان می افزاید، ناتوانی و بیماری را کاهش می دهد، زندگی را در نظر انسان خوشایند، سعادت آمیز و رضایت بخش جلوه می دهد و از پیری زودرس پیشگیری می کند. گروه وسیعی از مردم جهان نیز با وجود آن که به غذای نسبتاً کافی دسترسی دارند به دلیل ناآگاهی تغذیه ای، به نوعی گرفتار سوء تغذیه هستند.
بخش تغذیه HSE  شرکت پتروشیمی زاگرس نیز با هدف برداشتن گامی موثر در راستای سلامت و افزایش بهره وری نیروی انسانی از طریق ارائه مشاوره های تغذیه ای به کارکنان، تنظیم رژیم های غذایی، نظارت بر بهداشت مواد غذایی و آموزش تغذیه فعالیت می کند.