پتروشیمی زاگرس
تماس با ما
  • مدیرعامل شرکت پتروشیمی زاگرس
  • محمد رضا میر احمدی

اطلاعات تماس با مجتمع:

تلفن: 07737323330

فکس: 07737323207

پست الکترونیک: info@zpcir.com

 

ردیف

قسمت

تلفن داخلی

1

دفتر مدیرعامل

4027

2

دفتر مدیرمجتمع

4024

3

روابط عمومی

4118

4

دفتر اموربازرگانی-عملیات کالا

4413

5

دبیرخانه مرکزی

4301

 

آدرس

استان بوشهر-منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی

کدپستی: 7511811375

----------------------------------------------------- 

اطلاعات تماس با دفتر مرکزی:

تلفن: 1-02188612100

فکس: 07737323207

پست الکترونیک: info@zpcir.com

 

ردیف

قسمت

تلفن داخلی

1

دفتر مدیراموربازرگانی

301

2

واحد تحقیقات بازار و خدمات مشتریان

321

333

325

3

دفتر مدیرامورمالی

128

4

امورسهام

133

5

دفتر اموراداری

101

 

آدرس

تهران-ونک-خیابان شهید خدامی-پلاک 88

کدپستی: 1994835555