پتروشیمی زاگرس
افتخارات
  • کسب عنوان برترین شرکت صادر کننده کشور از همایش 100 شرکت برتر ایران در سال 1391
  • قرار گرفتن در فهرست یکصد شرکت برتر در ایران با بهبود رتبه نسبت به دوره های قبل.
  • کسب عنوان شرکت برتر HSE در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی
  • دریافت تندیس از اجلاس جهانی حامیان زمین
  • دریافت لوح تقدیر و سپاس در عرصه تولید و تحقق شعار ارزشمند حماسه اقتصادی در منطقه ویژه پارس جنوبی