پتروشیمی زاگرس
موقعیت جغرافیایی

        مجتمع پتروشیمی زاگرس در منطقه ویژه اقتصادی /انرژی پارس ، در شهر عسلویه و به فاصله 270 کیلومتری جنوب شرقی بندر بوشهر واقع گردیده است. مساحت کل مجتمع شامل فاز اول، دوم جمعاً حدود 25هکتار می باشد ؛ مشتمل بر :

مساحت فاز اول : 15هکتار

مساحت فاز دوم : 10هکتار