پتروشیمی زاگرس
محیط زیست : تنفس، کمترین خواهش ما از زمین است

        حفاظت از محیط زیست یکی از راهبردی ترین ابزار تجارت مدرن بوده و این نیازهای مشتریان، در فشارهای رقابتی فرصتی برای احیای منابع زیست محیطی است. محیط زیست سالم بستری برای شکوفایی و تولید پایدار بوده و بی اعتنایی به محیط زیست و منابع ارزشمندی که به رایگان برای نسل بشر به ارمغان گذاشته، ضربه های جبران ناپذیری بر زمین، کره خاکی و تنها پناه انسان و تمام موجودات زنده وارد خواهد کرد.

امروزه هرکس به میزان مسئولیت خویش باید در صیانت از محیط زیست بکوشد. مجتمع پتروشیمی زاگرس نیز تمام تلاش خود را برای کاهش اثرات زیست محیطی صنعت به کار برده و در راستای اصل پنجاهم قانون اساسی برای حفاظت از محیط زیست، ضمن برقراری روابط وسیع با طرفهای ذینفع و بكارگيري استاندارها، شاخصها و ضوابط كمي و كيفي زيست محيطي، پايش مستمر محيط زيست را در دستور کار قرار داده است.

ارتقاء آگاهي و دانش زيست محيطي، تصفيه و استفاده مجدد از كليه پسابهاي صنعتي و بهداشتي، ايجاد نظام مديريت پسماندها و ترویج فرهنگ بازيافت در مجتمع و ايجاد و گسترش فضاي سبز تا حد استاندارد مشخص شده، از جمله فعالیتهایی است که بمنظور دستيابي به تولید سبز و پايدار انجام می گردد.

مجتمع پتروشیمی زاگرس، در راستای نیل به اهداف زیست محیطی خود موفق به استقرار سیستم مدیریت زیست محیطی و دریافت گواهینامه استاندارد ISO14001:2004 شده است که اخذ اين گواهينامه نيز به نوبه خود در توسعه صادرات و مقبوليت محصولات مجتمع در بازارهاي جهاني نقش بسزایی دارد.

برقراري سيستم مديريت زيست محيطي علاوه بر اينكه تضمين كننده حفظ و ارتقاء محيط زيست خواهد بود، به لحاظ كنترل و كاهش دور ريزهاي غير ضروري و بازيافت مواد ارزشمند، از نظر اقتصادي نيز قابل توجه است، زيرا موجب كاهش هزينه هاي توليد و در نتيجه قيمت تمام شده محصولات خواهد بود.

در تدوين سياستهاي زيست محيطي مجتمع پتروشيمي زاگرس از رهنمودهاي كلي ذيل كه جهت دستيابي به توسعه پايدار توصيه شده است، استفاده می گردد:

  • تدوين و بكارگيري استاندارها, شاخصها و ضوابط كمي و كيفي زيست محيطي
  • پايش مستمر محيط زيست و مميزي فعاليتهاي توسعه اي جهت جلوگيري از صدمات زیست محيطي
  • تشويق و تسهيل فعاليتها و پروژه های هاي سازگار با محيط زيست و جلوگيري از انجام فعاليتهاي مخرب
  • ارتقاء آگاهي و دانش زيست محيطي, بمنظور دستيابي به بهره برداري پايدار
  • اصلاح الگوي توليد و مصرف با هدف كاهش مصارف غير ضروري منابع
  • توسعه تحقيقات به منظور حفظ، شناسائي و احياي محيط زيست
  • ارزيابي اثرات و پيامدهاي زيست محيطي ناشی از فعالیتهای مجتمع
  • ايجاد نظام مديريت پسماندها و گسترش بازيافت
  • حضور فعال در همكاري هاي منطقه اي، ملي و بین المللی زيست محيطي
  • ملحوظ نمودن ملاحظات زيستي و ارزش اقتصادي منابع طبيعي در فرآيند تولید