پتروشیمی زاگرس
ترکیب سهامداران
  • شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسيان (سھامي عام)
  • شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (سهامی عام)
  • شرکت گروه صنعتی شیمی پوشینه(سهامی خاص)
  • شرکت الیاف صنعتي مرواريد(سھامي خاص)
  • شرکت صنعت مروارید ارم(سهامی خاص)
  • سایر سهامداران حقوقی و حقیقی