پتروشیمی زاگرس
         خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه
براساس استانداردهای ISO 10002:2014، ISO 10004:2012، ISO 9001:2015، ISO 14001:2015، OHSAS 18001:2007، ISO 50001:2011، HSE-MS
شرکت پتروشیمی زاگرس، در راستای افزایش سودآوری، توان رقابتی و حفظ جایگاه برتر خود در تولید متانول  با بهره گیری از نظام های نوین مدیریت، اقدام به استقرار سیستم مدیریت یکپارچه نموده ، که توسعه پایدار و بهبود مستمر، تکیه بر کارکنان متخصص و کارآمد، ارتقاء بهره وری ، کسب رضایت مشتریان، حذف یا کاهش ریسک انواع خطرها، سلامت کارکنان و حفظ محیط زیست توام با افزایش  مسئولیت پذیری  اجتماعی سازمان از اصول اساسی این سیستم است. 
اهداف اساسی و زیربنایی شرکت عبارتند از:
  1. ارتقاء سطح رضایت مشتریان از طریق حفظ  و بهبود  کیفیت  وکمیت محصول تولیدی و رسیدگی نظام‌مند به  شکایات مشتریان
  2. آموزش مستمر و اثربخش به منظور ارتقاء سطح شایستگی  پرسنل، با بکارگیری خلاقیت و نوآوری کارکنان و  حمایت از پژوهش های علمی و کاربردی
  3. رعایت کلیه قوانین ، مقررات  و الزامات حاکم بر فعالیت های شرکت  ضمن گسترش تعامل سازنده با همه طرف های ذینفع، به منظور جلب و ارتقا ءسطح رضایتمندی آنان
  4. بهبود مستمر در فرآیندها با بکارگیری فناوری های پیشرفته به منظور افزایش ارزش افزوده  فرایندهای تولیدی و پشتیبانی
  5. ایجاد رویکرد پویا در جهت شناسایی، ارزیابی و اقدام به منظور کنترل خطرها، افزایش ایمنی، جنبه‌های زیست محیطی و مدیریت تغییرات و بهبود مداوم
  6. حذف و یا کاهش آلاینده های زیست محیطی و مدیریت پسماند ،  به منظور صیانت از محیط زیست  و انرژی
  7. بهبود مستمر در فرآیند ثبت، تحقیق و بررسی رویدادها، به منظور کاهش و یا پیشگیری از وقوع بیماریهای شغلی  و آسیب ها
  8. بهبود فرآیند مدیریت بحران، به منظور حصول اطمینان از عملکرد دقیق و مناسب افراد و تجهیزات در شرایط اضطراری
  9. بهبود مداوم عملکرد انرژی، با ایجاد چارچوبی برای تعیین و بازنگری اهداف کلان و خرد انرژی و حصول اطمینان از در دسترس بودن منابع و اطلاعات لازم برای دستیابی به اهداف 
  10. پشتیبانی از تأمین محصولات و خدمات دارای کارایی انرژی بیشتر در جهت بهبود عملکرد انرژی