پتروشیمی زاگرس
         خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه
براساس استانداردهای ISO 14001:2004 و OHSAS 18001:2007 و ISO 9001:2015
شرکت پتروشیمی زاگرس، در راستای افزایش سودآوری، توان رقابتی و حفظ جایگاه برتر خود در تولید متانول با بهره گیری از نظامهای نوین مدیریت، اقدام به استقرار سیستم مدیریت یکپارچه نموده ، که توسعه پایدار و بهبود مستمر، تکیه بر کارکنان متخصص و کارآمد، ارتقاء بهره وری ، کسب رضایت مشتریان، حذف یا کاهش ریسک انواع خطرها، سلامت کارکنان و حفظ محیط زیست توام با افزایش مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان از اصول اساسی این سیستم است. اهداف اساسی و زیربنایی شرکت عبارتند از:
  1. ارتقاء سطح رضایت مشتریان از طریق حفظ و بهبود کیفیت و کمیت محصول تولیدی و برآورده سازی به موقع و مناسب نیازهای مرتبط
  2. آموزش مستمر و اثربخش به منظور ارتقاء سطح شایستگی پرسنل، با بکارگیری خلاقیت و نوآوری کارکنان و حمایت از پژوهش های علمی و کاربردی
  3. رعایت کلیه قوانین و مقررات حاکم بر فعالیتهای شرکت ضمن گسترش تعامل سازنده با همه طرف های ذینفع، به منظور جلب و ارتقا ءسطح رضایتمندی آنان
  4. بهبود مستمر در فرآیندها با بکارگیری فناوری های پیشرفته به منظور افزایش ارزش افزوده فرایندهای تولیدی و پشتیبانی
  5. ایجاد رویکرد پویا در جهت شناسایی، ارزیابی، حذف و یا کنترل موثر خطرها
  6. حذف و یا کاهش آلاینده های زیست محیطی و مدیریت پسماند، به منظور صیانت از محیط زیست
  7. بهبود مستمر در فرآیند ثبت، تحقیق و بررسی رویدادها، به منظور کاهش و یا پیشگیری از وقوع بیماریهای شغلی و آسیب ها
  8. بهبود فرآیند مدیریت بحران، به منظور حصول اطمینان از عملکرد دقیق و مناسب افراد و تجهیزات در شرایط اضطراری