پتروشیمی زاگرس
         خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه
براساس استانداردهای   HSE-MS و OHSAS 18001:2007 وISO 14001:2015  و ISO 9001:2015
شرکت پتروشیمی زاگرس، در راستای افزایش سودآوری، توان رقابتی و حفظ جایگاه برتر خود در تولید متانول   با بهره گیری از نظامهای نوین مدیریت، اقدام به استقرار سیستم مدیریت یکپارچه نموده ، که توسعه پایدار و بهبود مستمر، تکیه بر کارکنان متخصص و کارآمد، ارتقاء بهره وری ، کسب رضایت مشتریان، حذف یا کاهش ریسک انواع خطرها، سلامت کارکنان  و حفظ محیط زیست توام با افزایش  مسئولیت پذیری  اجتماعی سازمان از اصول اساسی این سیستم است. اهداف اساسی و زیربنایی شرکت عبارتند از:
  1. ارتقاء سطح رضایت مشتریان از طریق حفظ  و بهبود  کیفیت  وکمیت محصول تولیدی و  برآورده سازی به موقع و مناسب نیازهای مرتبط 
  2. آموزش مستمر و اثربخش به منظور ارتقاء سطح شایستگی  پرسنل، با بکارگیری خلاقیت و نوآوری کارکنان و  حمایت از پژوهش های علمی و کاربردی
  3. رعایت کلیه قوانین ، مقررات   و الزامات حاکم بر فعالیتهای شرکت  ضمن گسترش تعامل سازنده با همه طرف های ذینفع، به منظور جلب و ارتقا ءسطح رضایتمندی آنان
  4. بهبود مستمر در فرآیندها با بکارگیری فناوری های پیشرفته به منظور افزایش  ارزش افزوده  فرایندهای تولیدی و پشتیبانی
  5. ایجاد رویکرد پویا در جهت شناسایی، ارزیابی و اقدام به منظور کنترل خطرها، جنبه های زیست محیطی و مدیریت تغییرات و بهبود مداوم
  6. حذف و یا کاهش آلاینده های زیست محیطی و مدیریت پسماند ،  به منظور صیانت از محیط زیست  و انرژی
  7. بهبود مستمر در فرآیند ثبت، تحقیق و بررسی رویدادها، به منظور کاهش و یا پیشگیری از وقوع بیماریهای شغلی  و آسیب ها
  8. بهبود فرآیند مدیریت بحران، به منظور حصول اطمینان از عملکرد دقیق و مناسب افراد و تجهیزات در شرایط اضطراری