پتروشیمی زاگرس
ترکیب سهامداران
  • شرکت سرمايه گذاري گسترش نفت و گاز پارسيان (سھامي عام)
  • شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (سهامی عام)
  • شرکت سرمايه گذاري صنعتي مرواريد(سھامي خاص)
  • شرکت گروه صنعتي شيمي پوشينه(سھامي خاص)
  • شرکت گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان